“Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich ten volle kunnen ontplooien, ongeacht zijn achtergrond, het opleidings­niveau van zijn ouders of hun financiële middelen.”

Het Actieplan Gelijke Kansen stelt geld beschikbaar voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het PO naar het VO verbeteren. Doelgroep van de doorstroomprogramma’s zijn (toekomstige) voortgezet onderwijs leerlingen die op een hoger niveau kunnen instromen of presteren in het voortgezet onderwijs dan ze tot nu toe laten zien, maar door omgevingsfactoren buiten de school of door de thuissituatie niet of minder vanzelfsprekend dan hun klasgenoten ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben die nodig zijn om dit niveau te realiseren.

De subsidie kan aangevraagd worden door het bevoegd gezag van één van de betrokken scholen. Het aanvraagtijdvak voor 2022 loopt van 20 februari tot en met 30 april. Het subsidiebudget voor 2022 bedraagt ruim € 14,3 miljoen. Per aanvraag is voor maximaal 124 deelnemers subsidie beschikbaar tot een maximumbedrag van € 124.000 (€ 1.000 per deelnemer). Bij overvraging vindt loting plaats.

Lees hier meer over de subsidieregeling en de voorwaarden. Neem voor meer informatie gerust contact op met één van onze subsidieadviseurs.