Posts in 26 januari 2022

In het MKB ontbreekt het regelmatig aan tijd, geld, kennis of capaciteit om zich te richten […]
De subsidie Praktijkleren is uitgebreid met de opleiding MBO derde leerweg. Het doel van deze regeling […]
“Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich ten volle kunnen […]