De subsidie Praktijkleren is uitgebreid met de opleiding MBO derde leerweg. Het doel van deze regeling is om directe en duurzame inzetbaarheid van werkzoekenden en werkenden op de arbeidsmarkt te verbeteren. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. Alleen kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden komt in aanmerking voor deze subsidie.

De subsidie is een bijdrage in de begeleidingskosten en bedraagt maximaal 2.700 per deelnemer (bij 40 weken begeleiding). In tegenstelling tot de reguliere subsidie voor Praktijkleren zijn er jaarlijks meerdere aanvraagtijdvakken. De eerste is op 3 januari 2022 geopend en loopt tot en met 31 januari 2022. Er kan dan subsidie aangevraagd worden voor de periode 1 januari 2021 t/m 31 december 2022.

De voorwaarden waarop de aanvraag getoetst gaat worden zijn:

  • De opleiding is opgenomen in het Crebo-register
  • De student is werkzoekend óf dreigt zijn huidige baan te verliezen
  • De start van de opleiding moet liggen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022.

De volgende stukken dienen aangeleverd te worden:

  • de praktijkovereenkomst
  • de aanwezigheidsadministratie van de student bij het leerbedrijf
  • de begeleidingsadministratie

Via ons portal op 123Praktijkleren.nl kunt u de subsidie makkelijk aanvragen en de verplichte stukken bijvoegen. De uitbetaling van de subsidie gebeurt binnen een jaar na afloop van de praktijkleerplaats.

Neem voor meer informatie gerust contact op met één van onze subsidieadviseurs.