De Schoolleidersbeurs is bedoeld voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs die zich verder willen ontwikkelen en willen investeren in hun professionele groei. Met deze beurs krijgen ze de mogelijkheid om een geaccrediteerde masteropleiding te volgen die aansluit bij hun persoonlijke en professionele behoeften.

Voor wie?

  • Alle schoolleiders in het voortgezet onderwijs, die onderwijskundig én organisatorisch leidinggeven én personele verantwoordelijkheid dragen in de school, kunnen één keer in hun loopbaan gebruik maken van de Schoolleidersbeurs-VO.
  • U heeft als schoolleider in het voortgezet onderwijs minimaal een hbo/wo-bacheloropleiding. afgerond en u bent werkzaam en in vaste dienst bij een door OCW bekostigde school in het voortgezet onderwijs in Nederland.
  • Bestuurders en medewerkers die op uitzendbasis of interimbasis aan het werk zijn, komen niet in aanmerking voor de Schoolleidersbeurs-VO.

Welke opleidingen?

  • U kunt de Schoolleidersbeurs-VO alleen krijgen voor een masteropleiding die tot een erkend diploma of masterdegree leidt en NVAO geaccrediteerd is. Deze zijn te vinden in het register Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO-register).
  • De opleiding is substantieel (minimaal 30 ECTS voor de gehele opleiding).
  • U kunt geen Schoolleidersbeurs-VO krijgen voor een pre-master, masterclass, losse module of korte cursus/vaardigheidstraining en in-company trainingen.

Subsidiebedrag

De Schoolleidersbeurs-VO is een tegemoetkoming in de kosten voor het volgen van een master en de daarvoor benodigde vervangingskosten voor een periode van maximaal 24 maanden en een maximaal bedrag van in totaal € 45.000. De tegemoetkoming bedraagt per 12 maanden maximaal € 22.500 en kan ten hoogste tweemaal worden toegekend.

De Schoolleidersbeurs-VO bestaat uit twee onderdelen:

  1. Opleidingskosten (bijvoorbeeld collegegeld en studiematerialen)
  2. Vervangingskosten (berekenen met een standaarduurtarief € 70)

Aanvragen

Het aanvraagportaal zal eind augustus 2023 geopend worden voor geaccrediteerde masteropleidingen die starten (of zijn gestart) vanaf 1 augustus 2023. Schoolleiders worden aangeraden om de komende tijd te gebruiken om zich te oriënteren.

De regeling Schoolleidersbeurs-VO is inmiddels samen met schoolleiders, de VO-raad en vakbonden vastgesteld. In de regeling Schoolleidersbeurs-VO vindt u alle belangrijke informatie over de beurs, zoals wie een beurs kan aanvragen, welke opleidingen in aanmerking komen voor de beurs en de hoogte van de beurs. In de regeling staat ook beschreven hoe schoolleiders de Schoolleidersbeurs-VO kunnen aanvragen.