Wilt u het cultuuronderwijs in PRO, VSO of het VMBO verstevigen? Vraag dan nu de Subsidie Cultuureducatie aan!

Er is behoefte aan meer en beter passende activiteiten voor leerlingen van het vmbo, vso en pro en aan meer deskundigheid bij medewerkers van scholen en culturele instellingen op het gebied van cultuureducatie voor deze leerlingen. De subsidieregeling heeft als doel het in samenwerking met een culturele instelling versterken en verankeren van cultuureducatie in het lesprogramma op scholen voor vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Er kan doorlopend door een culturele instelling subsidie aangevraagd worden voor cultuureducatieve projecten binnen 3 verschillende fases. Alle fases hebben een eigen inhoud, criteria, budget en aanvraagperiode.

  • Fase 1 – Kennismaken en uitproberen (subsidiebedrag tussen de 10.000 en 25.000)
  • Fase 2 – Samen Ontwikkelen (subsidiebedrag tussen de 25.000 en 80.000)
  • Fase 3 – Resultaten verduurzamen (subsidiebedrag tussen de 25.000 en 80.000)

Een aanvraag dient vergezeld te gaan van een projectplan, begroting en een samenwerkingsovereenkomst tussen culturele instellingen en onderwijsinstellingen. De aanvraag wordt door een comité van experts beoordeeld of deze aan alle voorwaarden voldoet.

Lees hier meer over de subsidieregeling en de voorwaarden van de verschillende fases. Neem voor meer informatie gerust contact op met één van onze subsidieadviseurs.