Vanwege de coronacrisis is kansenongelijkheid in het onderwijs toegenomen. Het doel van deze subsidie is om middelbare scholen te stimuleren hun brugklassen zo in te richten dat leerlingen met verschillende basisschooladviezen bij elkaar in de klas zitten. Zo kunnen leerlingen hun eventuele achterstand inhalen en wordt te vroege selectie voorkomen. Leerlingen dienen ingeschreven te zijn op 2 verschillende schoolsoorten en er moet op verschillende niveaus lesgegeven worden.

Scholen of instellingen in het voortgezet onderwijs die een licentie hebben om een brugklas aan te bieden kunnen de subsidie aanvragen tussen 7 maart en 18 april 2022. Per schoolvestiging is € 100.000 subsidie beschikbaar. Totaal is 51 miljoen beschikbaar. Deelnemende scholen dienen uiterlijk in schooljaar 2023-2024 aantoonbaar een groter of beter aanbod van heterogene brugklassen te hebben.

De subsidie mag ingezet worden voor kosten voor het formuleren van beleid, het opstellen van een plan en het treffen van maatregelen voor de volgende activiteiten.

  • De introductie van één of meerdere heterogene brugklassen;
  • De verlenging van één of meerdere bestaande heterogene brugklassen tot 2 of 3 jaar;
  • De verbreding van één of meerdere bestaande heterogene brugklassen met een extra schoolsoort of leerweg;
  • De doorontwikkeling en verbetering van één of meerdere heterogene brugklassen;
  • Een combinatie van bovenstaande activiteiten.

De subsidie dient achteraf financieel verantwoord te worden via de jaarverslaglegging, met model G1. Op verzoek dient aangetoond te worden dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.

Neem contact met ons op als u hulp wilt bij het samenstellen van de aanvraag.