Vanaf volgend schooljaar zijn basisscholen wettelijk verplicht om minimaal twee lesuren per week bewegingsonderwijs te geven, door een bevoegde (vak) leerkracht. De subsidie Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs is bedoeld om scholen te helpen die vereiste uren bewegingsonderwijs te realiseren en het bewegen in brede zin steviger op school te verankeren. Scholen kunnen deze subsidie gebruiken om de verplichte twee uur te halen, om extra lessen te geven of om bewegen door de schooldag heen te stimuleren.

Als schoolbestuur kunt u deze subsidie aanvragen tot en met 15 mei 2022. U ontvangt als bestuur voor de eerste school die meedoet maximaal € 25.000. Voor elke volgende school die deelneemt ontvangt u een extra subsidie van maximaal € 15.000 tot een maximum van € 85.000 per bestuur. Uw aanvraag bevat een activiteitenplan met een:

  • omschrijving van de door de procesbegeleider uit te voeren activiteiten;
  • omschrijving van de doelen van de activiteiten;
  • inschatting van het aantal uren per activiteit.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs via ons contactformulier.