Impuls Baankansen 2019 krijgt een vervolg. Er komt wederom extra geld voor PRO en VSO scholen om de periode naar de ESF+ regeling, die in 2021 van start gaat, te overbruggen.

In september 2018 is de motie Segers aangenomen. Naar aanleiding hiervan heeft het Ministerie SZW de subsidieregeling Impuls Baankansen opengesteld. Hiermee werd een bedrag van € 17 miljoen beschikbaar gesteld voor het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het PRO en VSO onderwijs.

Het ziet er naar uit dat op voorspraak van de heer Eppo Bruins van de ChristenUnie een vervolg komt aan de subsidieregeling Impuls Baankansen. Deze week wordt een amendement behandeld in de Tweede Kamer, waarin wordt verzocht om een extra bedrag van € 8,5 miljoen vrij te maken. Met dit geld kan de resterende periode tot de openstelling van de ESF+ regeling worden overbrugd.