De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een stagiair. De werkgever vraagt na afloop van een schooljaar de subsidie aan. Tot 2023 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks subsidie beschikbaar. In december 2019 zijn de beschikkingen over de aanvragen voor schooljaar 2018-2019 verstrekt door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Budget per categorie in 2019

De verdeling van het budget over de onderwijscategorieën in 2019 was als volgt:

 • Vmbo/VSO/PRO        € 1,3 miljoen
 • Mbo                            € 196,8 miljoen
 • Hbo                             € 3,1 miljoen
 • Promovendi/toio’s       € 2,8 miljoen

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. RVO.nl heeft alle tijdig ingediende aanvragen in behandeling genomen. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie is het budget evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen in die categorie.

Verlaagd subsidiebedrag bij overtekening van een categorie

Indien er in een categorie meer subsidie is aangevraagd dan dat er beschikbaar is, dan wordt om deze reden de subsidie verlaagd:

 • het beschikbare subsidiebudget voor Hbo is overschreden, om deze reden is het subsidiebedrag verlaagd naar 32,45% van het aangevraagde subsidiebedrag
 • het beschikbare subsidiebudget voor Mbo is overschreden, om deze reden is het subsidiebedrag verlaagd naar 82,10% van het aangevraagde subsidiebedrag

De categorie Vmbo/VSO/PRO is niet overtekend, derhalve is het maximale subsidiebedrag voor deze categorie niet verlaagd.

Nieuwe subsidieaanvraag?

Mocht u in het schooljaar 2019-2020 wederom een stagiair hebben die aan de onderstaande voorwaarden voldoet, kunt u opnieuw een subsidieaanvraag indienen. Dit kan via de geüpdatet website www.123praktijkleren.nl

Voorwaarden per onderwijscategorie

 • Praktijkonderwijs (leerlingen in het laatste leerjaar)
 • Voortgezet Speciaal Onderwijs (leerlingen in het laatste leerjaar met uitstroomprofiel arbeid of vervolgonderwijs)
 • VMBO Entree onderwijs (leerlingen in het laatste leerjaar)
 • MBO-BBL (basisberoepsgerichte leerweg)
 • VMBO-BBL (basisberoepsgerichte leerweg ingericht als leerwerktraject, 3e of 4e leerjaar)
 • HBO (duaal- of deeltijdtraject waarbinnen de opleidingscode binnen de techniek, landbouw en natuurlijke omgeving, gezondheidszorg en gedrag, maatschappij valt)