In het kader van Sterk Techniekonderwijs hebben scholen in 2019 geld ontvangen voor alle leerlingen die in de basisberoepsgerichte (BB), kaderberoepsgerichte (KB) en gemengde leerweg (GL) ingeschreven stonden op de profielen BWI, PIE en M&T. Per leerling is € 2.650,- (BB en KB) of € 1.325,- (GL) ontvangen. Dit bedrag wordt verhoogd tot € 3.078,- (BB en KB) en € 1.539,- (GL) per leerling. De verhoging komt door loon- en prijsbijstelling én de definitieve leerlingaantallen van 1 oktober 2018.

In 2019 hebben alle vmbo-scholen geld gekregen voor het maken van regioplannen. Ook deze bedragen per leerling worden verhoogd van € 34,- (BB en KB) naar € 38,50 en € 17,- (GL) naar € 19,25. De bedragen voor het maken van plannen gelden voor alle leerlingen in een beroepsgerichte leerweg van het vmbo.