Subsidieregeling Praktijkleren

Heeft u stagiaires in dienst? Dan kunt u subsisidie aanvragen!

Doel van de regeling

Bedrijven die een stageplaats bieden aan leerlingen kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen van maximaal € 2.700 per stageplek per schooljaar. De subsidie kan worden aangevraagd voor stageplaatsen van leerlingen van de onderwijssoorten MBO BBL, Praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, VMBO BBL, VMBO Entree, HBO en Universiteit. 

wat zijn de voorwaarden?
  • De stage omvat minimaal 2 dagen per week
  • De leerling loopt stage bij een erkend leerbedrijf
  • Er is een getekende stageovereenkomst beschikbaar
voorwaarden per onderwijssoort

Per onderwijssoort gelden aanvullende voorwaarden. Deze vindt u terug op onze website 123praktijkleren.nl. Via deze site kunt u tevens meteen uw subsidieaanvraag indienen!

Wat is de hoogte van de subsidie?

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 2.700 per stageplek per schooljaar. De toegekende subsidie wordt uitelijk in december door het RVO uitbetaald aan de werkgever. Indien een stage minder dan 40 weken duurt, wordt de subsidie naar rato toegekend, bijvoorbeeld:

  • Een stage van 10 weken = € 675 subsidie
  • Een stage van 20 weken = € 1.350 subsidie
wat doet aavas?
  • Aavas controleert of de registratie volledig is en voldoet aan alle voorwaarden
  • Aavas dient na afloop van het schooljaar de subsidieaanvraag digitaal in bij het RVO
  • Aavas draagt zorg voor alle correspondentie en dossierafhandeling met de subsidieverstrekker
  • Aavas draagt zorg voor archivering van de documenten voor de verplichte bewaartermijn, tot 5 jaar na het betreffende schooljaar
wat zijn de kosten?

Aavas hanteert een vast tarief van 8% van de daadwerkelijk toegekende subsidie.
Facturatie vindt achteraf plaats op basis van ‘no-cure / no-pay’. Ontvangt de werkgever geen subsidie, dan betaalt u helemaal niets!

aanvraagtermijn

De subsidie voor het schooljaar 2020-2021 moet uiterlijk op 1 september 2021 aangevraagd zijn. Om geen subsidie mis te lopen, adviseren wij om direct na de start van de stage reeds het aanmeldformulier in te sturen!
De voordelen van Aavas subsidieadvies

Door gebruik te maken van onze dienstverlening, bent u verzekerd van een juiste projectverantwoording! 

Door de extra controle van Aavas bent u zeker van een juiste verantwoording en de maximale subsidie

Geen meerjarencontract, Aavas werkt op basis van ‘no-cure / no-pay’

U heeft zelf geen E-herkenning nodig! Hierdoor bespaart u aanvullende kosten 

U kunt gebruik maken van de helpdesk van Aavas voor al uw vragen

Meer informatie?

Vul dan ons  contactformulier in, of neem rechtstreeks contact op met:

Tommy Lammerink