Subsidieregeling Praktijkleren

Heeft u stagiaires in dienst? Dan kunt u subsidie aanvragen!

Doel van de regeling

Bedrijven die een stageplaats bieden aan leerlingen kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen van maximaal € 2.700 per stageplek per schooljaar. De subsidie kan worden aangevraagd voor stageplaatsen van leerlingen van de onderwijssoorten:

 • Praktijkonderwijs
 • Voortgezet Speciaal Onderwijs
 • Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)
 • Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO)
 • Hoger Beroeps Onderwijs (HBO)
 • Universiteit

Goed om te weten

De voorwaarden voor de subsidie Praktijkleren zijn:

 • De stage omvat minimaal 2 dagen per week
 • De leerling loopt stage bij een erkend leerbedrijf
 • Er is een getekende stageovereenkomst beschikbaar
 • Per onderwijssoort gelden aanvullende voorwaarden. Deze vindt u terug op onze website 123praktijkleren.nl. Via deze site kunt u tevens meteen uw subsidieaanvraag indienen!

Wat is de hoogte van de subsidie?

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 2.700 per stageplek per schooljaar. De toegekende subsidie wordt uitelijk in december door het RVO uitbetaald aan de werkgever. Indien een stage minder dan 40 weken duurt, wordt de subsidie naar rato toegekend, bijvoorbeeld:

 • Een stage van 10 weken = € 675 subsidie
 • Een stage van 20 weken = € 1.350 subsidie

Hoe werkt het?

De subsidieaanvraag

U kunt de subsidieaanvraag eenvoudig indienen via onze speciale website 123praktijkleren.nl!

Wat zijn de kosten

Aavas hanteert een vast tarief van 8% van de daadwerkelijk toegekende subsidie. Facturatie vindt achteraf plaats op basis van ‘no-cure / no-pay’. Ontvangt de werkgever geen subsidie, dan betaalt u helemaal niets!

Aanvraagtermijn

De subsidie voor het schooljaar 2023-2024 moet uiterlijk op 1 september 2024 aangevraagd zijn. Om geen subsidie mis te lopen, adviseren wij om direct na de start van de stage reeds het aanmeldformulier in te sturen!

Folder

Via onderstaande link kunt u de folder met alle informatie over de subsidie praktijkleren downloaden, handig voor stagebegeleiders om uit te reiken aan de stagebedrijven!

Folder Praktijkleren

De voordelen van Aavas subsidieadvies

Door de extra controle van Aavas bent u zeker van een juiste verantwoording en dus de maximale subsidie

Geen meerjarencontract, Aavas werkt op basis van ‘no-cure / no pay’

U heeft zelf geen E-herkenning nodig! Hierdoor bespaart u aanvullende kosten

U kunt gebruik maken van de helpdesk van Aavas voor al uw vragen

Meer informatie?

Vul dan ons contactformulier in, of neem rechtstreeks contact op met:

Tommy Lammerink