Subsidie Leraren Ontwikkel Fonds

Het LOF stelt subsidie beschikbaar met als doel om ambitieuze leraren eden te geven om het onderwijs te vernieuwen en te verbeteren.

Doel van de regeling

Het Ministerie wil de positie van de leraar versterkten, zodat zij op eigen initiatief en naar eigen inzicht vorm kunnen geven aan hun werk. LOF geeft leraren de kans om zelf het onderwijs te maken. De doelgroep van de subsidie zijn ambitieuze leraren uit het PO, SO, VO en het MBO. Voorwaarden hierbij zijn dat de leraar minimaal 8 uur per week werkzaam is in het primaire proces (dus zelf voor de klas staat) en voldoet aan de eisen van bekwaamheid tot lesgeven.

Goed om te weten
 • De subsidie kan worden aangevraagd door leraren die werkzaam zijn op een school en die aan onderwijsinnovatie willen werken.
 • Een aanvraag wordt altijd gedaan namens de school waar de leraar werkzaam is.
 • Nadat de aanvraag door de jury (bestaande uit leraren) is beoordeeld en goedgekeurd én de subsidieverstrekker DUS-i het budget toewijst krijgt de leraar een jaar lang financiële ondersteuning van minimaal € 4.000 en maximaal € 30.000. Hiermee kan de school o.a. vervanging regelen om de leraar onder schooltijd aan het initiatief te kunnen laten werken. 
 • Naast deze financiële ondersteuning ontvangt de aanvrager ook ondersteuning in de vorm van zogenaamde LOF labs (verplichte leerbijeenkomsten), coaching in kleine groepen door een ervaren coach en een netwerk van gelijkgestemde collega’s
voorwaarden en subsidiabele activiteiten

Voorwaarden
Vanaf medio mei 2020 is het mogelijk om de LOF subsidie aan te vragen. Een aanvraag wordt ingediend via een online aanvraagformulier. Belangrijke zaken omtrent het aanvragen van de subsidie zijn:

 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld
 • Projecten die zijn goedgekeurd, maar niet toegelaten worden omdat het budget is overschreden, worden de volgende ronde als eerste meegenomen
 • Er is een jury die de aanvragen beoordeeld en goed- of afkeurt
 • 5 a 6 weken na afloop van het aanvraagtijdvak volgt de jurybeoordeling


Subsidiabele activiteiten

Activiteiten die in aanmerking komen voor de LOF subsidie zijn:

 • Vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs
 • Versterken van de professionalisering van leraren
 • Versterken van de beroepsgroep

Subsidiabele kosten

In principe zijn alle op de activiteiten terug te voeren kosten subsidiabel. Kanttekening hierbij is dat maximaal 10% van de subsidie mag worden besteed aan inhuur van derden en maximaal 20% van de subsidie (tot een bedrag van € 5.000) mag worden besteed aan materialen.

De voordelen van Aavas subsidieadvies

Aavas heeft meerdere docenten succesvol ondersteund bij het schrijven van een LOF subsidieaanvraag. Ook u kunnen we met onze opgebouwde expertise ondersteunen bij een gedegen projectplandie voldoet aan alle vereisten

Aavas werkt op basis van ‘no-cure / no-pay’, hierdoor loopt u geen financieel risico

U kunt gebruik maken van de helpdesk van Aavas voor al uw vragen

Door de extra controle van Aavas bent u zeker van een juiste verantwoording en dus de maximale subsidie

Heldere communicatie

Meer informatie?

Vul dan ons  contactformulier in, of neem rechtstreeks contact op met:

Robert Vreijsen