Dienst Subsidieadvies

Het subsidielandschap is divers en biedt kansen voor veel organisaties. De hoeveelheid subsidieregelingen in Nederland en Europa blijft toenemen. Het grote aantal regelingen zorgt voor goede mogelijkheden op extra financiering, maar maakt het subsidieverwervingsproces er niet eenvoudiger op.

Subsidieadvies

Aavas hanteert de werkwijze Inventariseren, Verwerven, Beheren en Verantwoorden. Kortom een totaalconcept voor uw subsidiebehoefte. Met onze aanpak richten wij ons op de subsidieverplichtingen en de bijbehorende wet- en regelgeving, waardoor u zich volledig kan richten op de uitvoering van het project.

Inventariseren

Heeft u een project of idee waarvoor u subsidie wilt aanvragen? Aavas helpt u bij het inventariseren van de subsidiekansen en -mogelijkheden. Hiervoor kunt u door ons een eenmalige zoekopdracht laten uitvoeren. Wilt u altijd op de hoogte zijn van de actuele subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf? Dan is het subsidieabonnement van Aavas iets voor u!

Verwerven

Onze kracht ligt in het samen met u verzorgen van de volledige subsidieaanvraag om de slagingskans te vergroten. Het verschil tussen toekenning of afwijzing van een subsidie zit hem namelijk niet alleen in de kwaliteit van het project, maar voor een belangrijk deel ook in de kwaliteit van de aanvraag. Een project moet immers perfect aansluiten bij de doelstelling van de subsidieregeling. Wij begeleiden het volledige subsidieverwervingsproces. Van het allereerste begin tot en met de vaststelling en verantwoording van de subsidie.

Beheren

Een subsidiebeschikking… hoe nu verder? De meeste subsidies boven de € 25.000 moet u middels een tussen- en/of eindrapportage verantwoorden bij de subsidieverstrekker. Net zoals bij het aanvragen van subsidie krijgt u te maken met vastgestelde procedures, formulieren en deadlines. Aavas begeleidt en ontzorgt u tijdens het gehele proces, de werkzaamheden die wij uitvoeren zijn onder andere het inrichten administratieve projectorganisatie, verantwoording van het project conform de eisen van de subsidieverstrekker, opstellen van interne realisatieoverzichten, opstellen en indienen van de benodigde rapportages bij de subsidieverstrekker.
Om het voor u zo makkelijk mogelijk te maken, gebruiken wij online applicaties voor de verantwoording van subsidieprojecten. Alle gegevens zijn altijd en overal beschikbaar in een beveiligde omgeving.

Verantwoorden

Na afloop van het project moet de subsidie verantwoord worden aan de subsidieverstrekker. Meestal gaat dit in de vorm van een einddeclaratie die vervolgens gecontroleerd wordt door een accountant. Na goedkeuring van de einddeclaratie ontvangt u de definitieve subsidievaststelling. Bij het gehele verantwoordingsproces kan Aavas u ondersteunen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op.